Sárguló írásokból 1.

Február hónap még a tél hónapja, de igen gyakori eset, hogy olykor a tavasz előhírnökének csap fel. Hogy az idén milyen lesz, - majd meglátjuk.

E hónap már a méhek téli nyugalmának utolsó időszaka. Az őszön megszűnt fiasítási tevékenység az egyes családoknál már januárban, de februárban általában újból megindul aszerint, amilyen erős a család. Az erősebb családnál korábban, mint a gyengébbnél. Ezt nagyon természetesen erősen befolyásolja az időjárás is. Esős, enyhe idő a fiasításra a legkedvezőbb. A fiasítási tevékenység megindultával persze nagyobb a fogyasztás, amit a mérleges kaptár azonnal megmutat nekünk.

A szép, derült, tiszta napokon, melyek tisztuló kirepülésre alkalmasak, figyeljük meg a méheink repülését. Azok, amelyek szépen repülnek, teljesen rendben vannak, itt nincs baj. Ahol azonban nem repülnek, ott már baj lehet. Az ilyen kaptárt kopogtassuk meg, fújjunk be a röplyukon, vagy langyos mézes vizet fecskendezzünk be. Ha így sem repülnének ki, gyorsan vizsgáljuk át a családot s segítsünk rajta késedelem nélkül. Ilyen család a kopogtatásra rendszerint erős, tartós zúgással felel. Hogy mi az oka annak, hogy nem repülnek ki? Többféle oka lehet. A család élelem híján erősen le lehet gyengülve, - de lehet, hogy csak azért nem repül ki, mert téli fészke a kijárótól szokatlanul messze van, s a felenyhült lég melege nem jutott a telelő csomóig.

Méhesünkbe most már jóval gyakrabban kell kijárnunk, ügyeljünk arra, hogy a kijáró nyílások ne legyenek esetleg eltömve. Hallgassuk méheink beszédét, amivel szintén ellenőrizhetjük őket. A rendben levő családok csendesen, egyenletes zümmögéssel adnak magukról életjelt.

Méheinknek e hónapban meleg, víz, élelem és levegőre van elsősorban szükségük. Ha élelemben szűkölködő családunk van, igyekezzünk rajta segíteni. A legjobb persze a jó mézeslép, de ha netalán tán nem volna, sűrű folyékony méz is megteszi, egy lépbe öntve, amit a csomó mellé akasztunk be. Az elmúlt évre való tekintettel hihetőleg erre nem lesz szükség.

Mi baja lehet ennek a családnak vajon? Kitartóan, éhesen zúg, szinte kér, sír. A fenékdeszkára pillantva, fehér cukorport látok elszórva. Hát ennek a családnak vízre van szüksége, ezt itatnom kell. Vegyük elő csak az itatót, segítsünk rajta. A vizet persze langyosan kell adnunk.

Ha a család esetleg friss levegő híján volna, ezt ugyanígy, ezen a hangon adja tudtunkra. Nézzük meg a röplyukat (kijáró) , nincsen-e eltömve! Hagyjuk a friss levegőt szabadon áramlani szeretteinkhez. Hogy megfagynának? Sose tartson tőle, hiszen nem láthatta soha, hogy a faodú vadméheit pólyázgatná valaki, s lám, sokkal edzettebbek, mint sok méhész „pólyásméhei”. A méhnek szabad, friss levegőre van szüksége.

A fenék tisztogatására is gondoljunk, ha az idő kedvsz. Ez alkalommal értékes megfigyeléseket tehetünk. A fenékre hullott viasztörmelék elárulja a téli fészek elhúzódását, de elárulja azt is, hogy mennyi eleség maradt még. Ha a törmelék a fenékdeszka 2/3 részét borítja, nincs baj. Ha ennél nagyobb a törmelékkel szórt felület, rövidesen etetni fog kelleni.

A fenékdeszkán talált hullákat seperjük össze, s nézzük át, nincsen-e anya közötte. ha volna, jegyezzük fel, s gondoskodjunk minél előbb anyáról.

Amint látjuk a méhésznek még most nincsen sok tennivalója, - használja fel tehát a még kínálkozó időt tudása, elméleti ismeretének gyarapítására, csináljon ez évi üzemtervet, ezzel a  családdal rajoztatni fogok, ezzel mézet termeltetek stb, nézze át felszerelését s most tökéletesítse, amikor még idejében jöhet meg a postán vagy a vasúton. Egyszóval komoly, céltudatos elhatározással fogjon neki a tulajdonképpeni méhészévnek, lásson munkához, a kívánt eredmény elérésére munkáját a legjobb tudásával egyesítse, s az eredmény nem fog elmaradni.

                                                                          T.J.      írását a          1921.február 1.-i  (A „MÉH” 3.szám. 35.oldal.)  "másoltam"       KK                                                                                                                                            

  

Létrehozva: 2019-02-17